UPKEEP-Pro a fenntartható működést (ESG) mozgató digitális megoldás

 

00000000

A gazdasági visszaesés okozta árrés veszteségek mellett az új ügyfelek akvirálása és a bevételek növelése is egyre nehezebbé válik, mindamellett, hogy a meglévő ügyfélkör megtartása is kétséges egy olyan időszakban, amikor a túlélés egyetlen formája a költségmegtakarítás és a hatékonyság növelése.

A költségek optimalizálása az emberi erőforrások felhasználásának tekintetében különleges jelentőséggel bír egy cég fenntartható működésében. Hogyan érhető el minőségbiztosítási sztenderdek bevezetésével, a rendelkezésre álló munkaerő optimális felhasználása és ezáltal a hatékonyság és termelékenység fokozása?

 

Szembesült már hasonló helyzetekkel a vállalkozásának működtetése során?
Onboarding
Az új ügyfelek és a belépő alkalmazottak onboarding folyamata hosszadalmas, és késedelmek és elmulasztott határidők jellemzik
Munkaeszközök
A munkaállomások nincsenek készen és az eszközök nem állnak rendelkezésre az új alkalmazottak első munkanapján
Elvárások
Az újonnan belépők nincsenek tisztában a feladataikkal és a munkával kapcsolatos elvárásokkal
Ismeret-anyag átadás
A tudásátadás szubjektív megítélésen alapul, attól függően, hogy ki a kijelölt mentor
Tudástár
A meglévő ismeretekhez való hozzáférés és azok naprakészen tartása nem mindig biztosított, az ismeret-anyag elsajátításának nyomon követése nehézkes és nincs automatikus értékelési folyamat

Felelősségvállalás
A munkavállalói felelősségvállalás hiánya (senki nem mondta, nem úgy gondoltam, majd a jövőben odafigyelek rá...stb.)

A munkáltató által támasztott és pontosan kommunikált elvárások a munkavállalót is biztonság érzettel töltik el, hiszen tisztában lesz azzal, hogy milyen kritérium rendszer alapján kerül az elvégzett munka minősége megítélésre.

A fenntartható működéshez a teljesítményen alapuló motivációs rendszer megléte elengedhetetlen az infláció-követő és "alanyi jogon" járó folyamatos béremelések helyett.

Az Adamo Upkeep-pro egy olyan keretrendszert biztosít a dolgozói teljesítmény méréséhez, ahol a pontosan definiált elvárások és digitalizált, kulcs teljesítmény mutatókra épülő automatikus folyamat biztosítja az értékelés objektivitását és az elért eredmények függvényében a juttatásokat és motivációs bónuszokat.
00000000

 

000000000000 A fenntarthatóság egyik alapfeltétele, hogy a döntéshozók tisztában legyenek azzal, hogy melyik folyamatokban jelentkeznek a működési anomáliákból eredő árrés veszteségek, hogy ezeknek a racionalizálásával  és a humán erőforrás felhasználás szabályozásával a veszteségek csökkenthetők vagy teljesen kiküszöbölhetők legyenek. A rendszer alapvető célja nem a működési folyamatok gyökeres megváltoztatása, hanem az erőforrások felhasználásának optimalizálása, valamint a számonkérhetőség és felelősségvállalás növelése.

 

A kulcs teljesítmény mutatók (KPIs) működési szabályozáshoz és vezetői utasításokhoz való folyamatos igazítása


Az Adamo Upkeep-Pro egy a szubjektivitás teljes kizárásával működtethető teljesítmény elemző és értékelési keretrendszer, ami arra is lehetőséget ad, hogy a egy adott szabály helyességét is felülvizsgálhassuk, különösképpen tömeges hibák előfordulásakor.

Digitális Onboarding
 
A munkakörök és a részfeladatok pontos mátrixban vannak rögzítve. A munkafolyamatok elvégzéséhez szükséges tudásanyag a digitális e-learning rendszerben érhető el, ahol a megszerzett ismeretek megértését és alkalmazását ellenőrző tesztfeladatok és vizsgák segítik. Az újonnan belépő munkatársak már a munkavégzés első napján pontosan tisztában vannak a feladataikkal és azzal, hogy azt hogyan tudják elvégezni. A szükséges eszközök meglétét teljesen automatizált folyamatok segítik biztosítani, határidőkkel és rendszer emlékeztetőkkel.
00000000

 

000000000000

Objektív értékelés - KPIs


A keretrendszer nélküli, szubjektív elemeket tartalmazó és manuális táblázatokban vezetett információ dömping kezelhetetlen. Az Upkeep-Pro segítségével kiküszöbölhető az értékelt és az értékelő személyes viszonyából eredő esetleges nem adatalapú értékelés, ami nem a valós teljesítményen alapul és nem fenntartható. 

 

Dolgozói felelősségvállalás

A mikró-menedzsmenten alapuló vezetői magatartási modell nem fenntartható egy hatékonyan működő szervezetben, ha állandóan vissza kell ellenőrizni a megértést vagy problémákba ütközik a vezető a munkatársak elszámoltatásakor és kifogáskezelésre kell az energiákat fordítani. A rendszerben tárolt anyagok megértését és a velük járó felelősségi köröket a dolgozók digitális aláírással igazolják, a szabályok és utasítások változása esetén pedig rendszer-értesítőt kapnak a változások tudomásul vételének leigazolására.

00000000

 

000000000000

Kompetenciák

A dolgozói kompetenciák nyilvántartása biztosítja a rugalmas és hatékony munkavégzés és a helyettesítések megszervezését. A rendszerben nyilvántarthatjuk a munkavállaló végzettségét igazoló okiratokat, nyelvtudását és technikai előképzettségét, a kötelező munkahelyi képzéseken való részvételek (munka és tűzvédelem, munkaalkalmassági orvosi vizsgálat stb.)  igazolásait valamint a munkahelyi etikettre és házirendre vonatkozó dokumentumokat is. Nyilvántartja munkatársai időszakos továbbképzési szükségleteit és figyelmezteti önt a beállított paraméterek szerint, hogy mely kollégájának mikor van szüksége kompetencia fenntartó továbbképzésre. 

 

Dolgozói HR portál

A dolgozó személyes adatait tartalmazó dokumentumokhoz, munkaszerződésekhez, munkaköri leírásokhoz HR-portálon keresztül is hozzáférhet a dolgozó. Ezen a portálon történhet a HR osztály és a dolgozó közötti írásos kommunikáció. Kétszintű autentikációtól a távoli beazonosításig többféle lehetőség áll arra, hogy a dolgozó személyazonosságát kétségen kívül meg lehessen állapítani bizalmas iratok lekérése vagy elektronikus aláírása előtt.

00000000

 

Tudja már
min változtatna?

Senior Tanácsadóink 24 órán belül felveszik Önnel a kapcsolatot.
A "Küldés" gombra kattintva - az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, továbbá a 7. cikk rendelkezése alapján - hozzájárulok, hogy az adatkezelő a most megadott személyes adataimat a GDPR feltételei szerint kezelje.